Iustitia est constans et perpetua voluntas
ius suum cuique tribuendi

Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

Kancelaria Adwokacka Michała Jusypenko - od lat prowadzi obsługę osób fizycznych, podmiotów instytucjonalnych oraz przedsiębiorstw. Kancelaria świadczy usługi prawne o szerokim spektrum, obejmując swoim zainteresowaniem obszar prawa cywilnego, gospodarczego, jak i karnego.

Zapewniamy wysoką jakość obsługi, dbając o bezpieczeństwo prawne Klientów.
Naszym atutem jest skuteczność, profesjonalizm, elastyczność i indywidualne podejście do Klienta.

W zakresie działalności gospodarczej Klientów naszym celem jest minimalizacja ryzyka immanentnie związanego z jej wykonywaniem i maksymalne zabezpieczenie interesów naszych Klientów. Prezentujemy zespołowe podejście do realizacji zleceń wykorzystując maksymalnie doświadczenie naszego Zespołu składającego się z wykwalifikowanych prawników.

W zakresie spraw karnych – dokonujemy całościowej oceny możliwych rozwiązań i oferujemy pomoc prawną od postępowania przygotowawczego (przed Policją, prokuratorem), przez postępowanie przed Sądem, po pomoc w trakcie wykonywania ewentualnej kary.

Do naszych Klientów należą zarówno przedsiębiorcy działający na rynku krajowym, jak i spółki należące do EOG.

 

Adwokat Michał Jusypenko

- członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii egzaminem magisterskim złożonym z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył aplikację sądową zdając egzamin sędziowski przed Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądzie Apelacyjnymwe Wrocławiu.

W okresie od września 2003 roku do marca 2004 roku studiował prawo niemieckie na uniwersytecie niemieckim Philips-Marburg Universität w Landzie Hesji w ramach programu stypendialnego Sokrates-Erasmus, zakończone egzaminami z niemieckiego prawa: handlowego, prawa spółek, prawa rzeczowego, wprowadzenia do niemieckiego systemu prawnego oraz prawa konstytucyjnego.

Jego doświadczenie obejmuje okres wielu lat samodzielnej obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz osób fizycznych w tym prowadzenia spraw sądowych oraz doradztwa z zakresu prawa ochrony danych osobowych, ochrony informacji, prawa gospodarczego, prawa umów, prawa antymonopolowego i konkurencji, prawa zamówień publicznych oraz dokonywania audytów i badań prawnych przedsiębiorstw (due diligence), prowadzenia procesów gospodarczych i postępowania administracyjnego w tym przed Prezesem UOKiK, GIODO, organami podatkowymi i celnymi.

Specjalizuje się w prawie procesowym, gospodarczym, sprawach karnych przeciwko mieniu i gospodarczych, prawie ochrony danych osobowych, prawie ochrony konkurencji i konsumentów (antymonopolowym), sprawach podatkowych związanych z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym wyrobów energetycznych, a także w prawie spadkowym i cywilnym.

Języki: angielski, niemiecki.