Ochrona danych osobowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przygotowaliśmy unikatową usługę zapewniającą Państwu zarazem bezpieczeństwo prawne, jak i informatyczne.
 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Rozumiemy jak ważną kwestią w obrocie gospodarczym jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności informacji (danych). Naszym zdaniem możliwe jest to wyłącznie przy umiejętnym połączeniu i skoordynowaniu profesjonalnych działań prawnych i informatycznych. Z tego względu przy audytach oraz dokonywanych wdrożeniach z zakresu bezpieczeństwa informacji/danych osobowych w naszych zespołach biorą udział zawsze profesjonaliście z branży IT zajmujący się bezpieczeństwem informatycznym.

Dzięki współpracy z ekspertami z branży IT zapewniamy nie tylko bezpieczeństwo prawne przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, ale również bezpieczeństwo informatyczne posiadanych (przetwarzanych) przez Klienta danych i informacji zapewniające w szczególności ich poufność, rozliczalność.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

-       Kompleksowe wdrożenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzenia systemem informatycznym łącznie z przygotowaniem załączników do polityki i instrukcji;

-       Zgłoszenie i rejestracja zbioru w GIODO;

-       Opracowanie polityki prywatności;

-       audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji;

-       audyt systemu informatycznego, za zgodą i w porozumieniu z klientem testy penetracyjne systemu;

-       audyt z zakresu zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą;

-       wnioski pokontrolne (poaudytowe) z propozycją zmian;

-       szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;

-       przygotowanie i audyt umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;

-       Konsultacje prawne i informatyczne;

-       przygotowanie do kontroli GIODO;

-       pomoc prawna i wsparcie informatyczne w trakcie kontroli GIODO.

 

Zdajemy sobie sprawę, że nawet najdoskonalszy system i najlepsze procedury nie są w stanie zapewnić w 100 % bezpieczeństwa Państwa informacji bez ich właściwego stosowania, z tego względu przygotowaliśmy ofertą szkoleń dla pracowników i/lub współpracowników Państwa firmy – celem zapewnienia maksymalnej efektywności wdrożonych działań i Państwa bezpieczeństwa.

Oferta szkoleń obejmuje stosownie do zakresu uzgodnionego z klientem szkolenia tematyczne albo szkolenie mające na celu zapoznanie pracowników z zasadami postępowania w celu ochrony bezpieczeństwa informacji, spotykanymi formami ataków i ingerencji w systemy informatyczne, zasadami posterowania w takich sytuacjach.